Pomoc żywnościowa w Gminie Dobczyce

Bank żywności - logo

Rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019, w ramach którego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach kolejny raz podjął współpracę z Bankiem Żywności w Krakowie, w celu przekazywania żywności dla osób potrzebujących z terenu Gminy Dobczyce. Podczas Podprogramu 2018 udało się objąć wsparciem żywnościowym 461 osoby z terenu Gminy i Miasta Dobczyce. Wydano 21 ton żywności.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie.
Skierowania do otrzymania w/w pomocy można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach.