Podziękowania za organizację i udział w Święcie Niepodległości

podziękowaniaSkładam serdeczne podziękowania organizatorom obchodów Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada, Dyrektorowi Andrzejowi Topie i pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach oraz pracownikom Biura Promocji Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

oraz tym wszystkim, którzy współtworzyli przebieg uroczystości, w szczególności:

Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Turakiewiczowi za prowadzenie Mszy świętej w intencji Ojczyzny oraz księżom koncelebransom za wygłoszenie Słowa Bożego i udział w odprawieniu Mszy,

Pani Beacie Czajce– Rolińskiej za ogromne zaangażowanie w przygotowanie członków Sekcji Wokalnej MGOKiS Dobczyce do koncertu,

Wokalistce Karolinie Leszko wraz z jej akompaniatorem Jarosławem Olszewskim, którzy porwali publiczność do wspólnego śpiewania,

Orkiestrze Dętej „Dobczyce” pod dyrekcją Józefa Manieckiego za oprawę muzyczną uroczystości,

Pocztom sztandarowym jednostek OSP i szkół z terenu gminy oraz dyrektorom placówek za uświetnienie swoją obecnością oficjalnych obchodów,

Dobczyckim harcerzom – 10. MGZ „Mini Kinderki”, 19. MDH „Szkoła Orląt” i 9. MDSH „Złote Orły”, którzy jak zawsze chętnie pomogli w rozdawaniu śpiewników i chorągiewek,

Konferansjerowi Waldemarowi Pączkowi za poprowadzenie koncertu z dużą dozą poczucia humoru,

Piekarni „Dom Chleba” i radnemu Janowi Hartabusowi za przygotowanie wspaniałych i smacznych tortów, a uczniom Zespołu Szkół wraz z ich opiekunem panią Barbarą Latochą za obsługę kelnerską,

Policjantom z Komisariatu Policji w Dobczycach za zabezpieczenie przemarszu oraz zapewnienie należytego ładu i porządku podczas uroczystości,

Pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej za przygotowanie placu przed strażnicą, zapalenie zniczy i udekorowanie miasta,

Redaktorom Dobczyckiego Portalu Informacyjnego i Miesięcznika „Tapeta” za obsługę medialną tego wydarzenia,

Radnym Rady Miejskiej, przedstawicielom organizacji społecznych oraz mieszkańcom, a w szczególności młodzieży za udział w obchodach tego święta, upamiętniającego 99. rocznicę odzyskania niepodległości.

Składam również serdeczne podziękowania wszystkim, którzy odpowiadając na nasz apel udekorowali flagami państwowymi instytucje i swoje domy.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
Paweł Machnicki