Nowe pojemniki na odpady zmieszane dla mieszkańców Gminy i Miasta Dobczyce

Nowe pojemniki na odpady zmieszane dla mieszkańców Gminy i Miasta Dobczyce

W miesiącach październik - listopad br. Urząd Gminy i Miasta Dobczyce przekaże Państwu nowe pojemniki na śmieci zmieszane, z których będzie można korzystać od nowego roku.

Od 1 lipca 2013r. w całej Polsce funkcjonuje nowy system odbierania odpadów, który nakłada na gminę obowiązek ich zagospodarowania. Obecnie kosze na śmieci, które posiadamy w naszej gminie są w posiadaniu firmy Anbud Sp. z o. o. z Trąbek, która do 31 grudnia 2021r. świadczyć będzie w naszej gminie usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Po wygaśnięciu umowy, kosze należące do firmy Anbud trzeba będzie zwrócić. Samorząd gminy Dobczyce przygotowując się do przetargu na kolejny okres odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych postanowił więc zakupić kosze na śmieci dla mieszkańców i domków letniskowych, dzięki czemu proponowane w przetargu kwoty będą zawierały jedynie opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych którzy złożyli do tutejszego urzędu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną wyposażeni w kosze o takiej samej pojemności jak te, z których obecnie korzystają. Pojemnik ten jest przekazywany właścicielowi nieruchomości, który podpisem na specjalnej liście potwierdza jego odbiór. Zakupione pojemniki posiadają atesty i widnieje na nich napis GMINA DOBCZYCE wraz z logiem. Pojemniki są nowe, w pełni sprawne i będą one przekazane Państwu na zasadzie użyczenia. Kosze dostarczy do każdej posesji Firma SSI Schafer Sp. z o.o. z Warszawy.

Przekazane kosze powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznymi oraz wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem tzn. do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych. W pojemnikach tych nie wolno gromadzić śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, trawy i gałęzi, odpadów z remontów, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych i odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ani innych odpadów podlegających segregacji. Koszy nie wolno niszczyć, ani oddawać do używania osobom trzecim.

Uszkodzenie mechaniczne pojemnika, które spowodowane będzie przez firmę odbierającą odpady (np.: przy załadunku śmieci) spowoduje wymianę pojemnika na koszt przedsiębiorstwa.
Uszkodzenie mechaniczne pojemnika, które spowodowane będzie przez właściciela nieruchomości, na której pojemnik się znajduje (np.: poprzez wsypanie do wnętrza gorącego popiołu), skutkować będzie zakupieniem pojemnika przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie.
Prosimy zatem o dbanie o pojemnik, poprzez jego regularne mycie, konserwację elementów jezdnych, tak, aby kosze zakupione przez Gminę służyły jej mieszkańcom jak najdłużej.

W razie dodatkowych pytań bardzo prosimy o kontakt z Referatem Gospodarowania Przestrzenią i 0chrony Środowiska pod numerem telefonu 12 37 21 757, 12 37 21 769.

Uwaga: z nowych pojemników proszę korzystać od 01.01.2022r., do 31.12.2021r. proszę o używanie koszy firmy Anbud.