Kolejne drogi gminne przejdą modernizację

osoby podpisujące umowę: przewodnicząca, wykonawca, wiceburmistrz oraz kierownik
W piątek (28 czerwca 2024 r.) miało miejsce podpisanie umów z wykonawcą na modernizację dróg gminnych. Wiceburmistrz Edyta Podmokły podpisała dwie umowy z wykonawcą inwestycji – firmą F.W. MATRAB Marian Kaptur. W podpisaniu wzięli także udział: przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzata Jakubowska oraz kierownik Referatu Inwestycji Konrad Skiba.
 
Pierwsza z umów opiewająca na kwotę 277 065,00 zł obejmuje realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzezowa - Syberia II na dz. nr 367 w km 0+000 do km 0+503”. Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100 719,00 zł.
 
Druga z umów obejmuje realizację 8 zadań na terenie gminy Dobczyce, których całkowity koszt wynosi 1 151 500,21 zł i realizowany jest przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego wg dołączonego niżej wykazu.
 
8 realizowanych zadań:
 
  • Wykonanie modernizacji drogi gminnej Rudnik, Dziekanowice – Grajów, sołectwo Rudnik, sołectwo Dziekanowice (koszt: 246 479,20 zł, w tym Fundusz Sołecki sołectwa Dziekanowice i Rudnik: 73 073,43 zł)
  • Modernizacja drogi dz. nr 1 w Skrzynce – sołectwo Skrzynka (koszt: 150 213,26 zł, w tym Fundusz Sołecki sołectwa Skrzynka: 57 269,16 zł)
  • Modernizacja drogi nr 13 w Stojowicach w tym pomiary geodezyjne, odwodnienie, utwardzenie (koszt: 383 913,57 zł, w tym Fundusz Sołecki sołectwa Stojowice: 55 943,19 zł)
  • Utwardzenie miejsc postojowych – sołectwo Brzączowice (koszt: 56 650,34 zł)
  • Modernizacja drogi do Kurnika etap I - sołectwo Niezdów (koszt: 91 452,54 zł, w tym Fundusz Sołecki sołectwa Niezdów: 25 403,32 zł)
  • Modernizacja drogi „Na potoku” w km 0+138-0+290 Kędzierzynka – Siciny - Tartak – Gmina Dobczyce (koszt: 99 113,93 zł)
  • Modernizacja drogi gminnej na działce nr 796 w Dobczycach (koszt: 41 544,97 zł)
  • Modernizacja drogi wewnętrznej „Ku Rabie” w Stadnikach – sołectwo Stadniki (koszt: 82 132,40 zł, w tym Fundusz Sołecki sołectwa Stadniki: 47 996,07 zł)