Kapliczka św. Walentego w Brzączowicach przeszła konserwację

Kapliczka św. Walentego w Brzączowicach przeszła konserwację
Zabytkowa kapliczka św. Walentego z 1858 r. zlokalizowana w Brzączowicach za kościołem, przeszła konieczne prace konserwatorskie. Zabytek pierwotnie usytuowany na terenach obecnie zalanych wodami Jeziora Dobczyckiego wymagał pilnej renowacji ze względu na zły stan techniczny spowodowany m.in. wilgocią i zwietrzeniem kamienia. W kwietniu tego roku Gmina Dobczyce pozyskała dofinansowanie w wysokości 10 000 zł w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Małopolskie pt. „Kapliczki Małopolski 2021”. Dzięki wsparciu finansowemu możliwe było przystąpienie do wykonania koniecznych prac zabezpieczających.
 
Wykonano szczegółową dokumentację fotograficzną stanu zachowania obiektu oraz badania stratygraficzne w celu rozpoznania historycznych warstw obiektu. Badania nie wykazały obecności wystarczającej do rekonstrukcji oryginalnej warstwy malarskiej, dlatego też podjęto decyzję o pozostawieniu kapliczki bez malatury i eksponowaniu naturalnego wybarwienie kamienia. W pierwszej kolejności uporządkowano teren wokół kapliczki. Usunięto niską roślinność rosnącą wokół kapliczki oraz wchodzącą na jej cokół.
 
Prace przy elementach kamienia rozpoczęto od wstępnego, mechanicznego odczyszczenia jego powierzchni z brudu. Większe połacie piaskowcowych bloków oczyszczono z zanieczyszczeń (porosty, brud) oraz wtórnych olejnych nawarstwień metodą piaskowania ciśnieniowego. Metodą piaskowania odczyszczono również metalowe zwieńczenie kapliczki. Rzeźbę i płaskorzeźby odczyszczano preparatem do usuwania powłok z farb. W miejscach szczególnie wrażliwych i nadwątlonych, ewentualne pozostałości zanieczyszczeń i wtórnych nawarstwień doczyszczano mechanicznie. Wykonano zabieg dezynfekcji przez powleczenie powierzchni kamienia preparatem Impragnierung.
 
Kolejną czynnością było wzmocnienie struktury kamienia. Preparat nanoszono za pomocą pędzla aż do czasu wysycenia struktury kamienia. Po czasie niezbędnym do wytrącenia się nowego spoiwa wiążącego przystąpiono do uzupełniania ubytków kamienia. Do uzupełniania mniejszych ubytków formy stosowano barwioną w masie zaprawę. Ubytki uzupełniano etapowo. Powierzchnię kitów obrabiano dostosowując ich fakturę i formę do otoczenia.
 
Spoiny między ciosami wypełniano zaprawą wapienno-piaskową. W końcowym etapie wymagające scalenia kolorystycznego uzupełnienia, wypunktowano stosując pigmenty proszkowe. W celu hydrofobizacji oraz strukturalnego wzmocnienia budulca powierzchnię kamienia powleczono żywicą krzemoorganiczną. Metalowe zwieńczenie kapliczki zabezpieczono przeciw korozji za pomocą inhibitora i pomalowano farbą strukturalną.
 
Całość prac wyniosła 29 700 zł.
Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Dobczyce i Województwa Małopolskiego.
 
herb Dobczyce, logo Małopolski

Galeria: 

Kapliczka św. Walentego w Brzączowicach przeszła konserwację
Kapliczka św. Walentego w Brzączowicach przeszła konserwację
Kapliczka św. Walentego w Brzączowicach przeszła konserwację
Kapliczka św. Walentego w Brzączowicach przeszła konserwację
Kapliczka św. Walentego w Brzączowicach przeszła konserwację
Kapliczka św. Walentego w Brzączowicach przeszła konserwację
Kapliczka św. Walentego w Brzączowicach przeszła konserwację
Kapliczka św. Walentego w Brzączowicach przeszła konserwację
Kapliczka św. Walentego w Brzączowicach przeszła konserwację