II edycja projektu "Kalejdoskop Matematyczny"

Kalejdoskop Matematyczny

Politechnika Krakowska wraz z Gminą Dobczyce ogłasza rekrutację uczniów klas IV oraz dorosłych z terenu naszej Gminy do udziału w projekcie pn. „Kalejdoskop Matematyczny”. Celem głównym projektu jest rozwój tzw. uniwersalnych kompetencji uczniów oraz wsparcie dorosłych wspomagających szkołę w procesie edukacji, poprzez stworzenie programów kształcenia oraz organizację zajęć dydaktycznych wspólnie z gminami/szkołami z województwa małopolskiego.

Nabór do projektu rozpocznie się 9 września 2019 r. i potrwa do 20 września. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem”  oraz o złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Harmonogram przewiduje spotkania w dniach:

- 19 października 2019 r. - Politechnika Krakowska (wyjazd dla uczniów)

- 16 listopada 2019 r. - Politechnika Krakowska (wyjazd dla uczniów)

- 14 grudnia 2019 r. - Dobczyce (spotkanie uczniów i dorosłych uczestników projektu).

Uczestnicy projektu mają zagwarantowany transport na Politechnikę Krakowską, opiekę, wyżywienie, a także darmowe materiały edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć.

Dodatkowe informacje o projekcie można również uzyskać dzwoniąc pod numer:

  • 12 37 21 778 – Tomasz Ciętak,
  • 12 37 21 763 – Justyna Koczwara.

Projekt „Kalejdoskop Matematyczny” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Galeria: 

plakat promujący projekt