Dwie linie komunikacyjne w gminie Dobczyce z dofinansowaniem

wnętrze busa - fotele

Wniosek Gminy Dobczyce o dofinansowanie zadania w zakresie transportu publicznego złożony do Wojewody Małopolskiego, został pozytywnie rozpatrzony. W miesiącu grudniu Gmina Dobczyce podpisała umowę o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej dla 2 linii komunikacyjnych tj. Bieńkowice – Brzączowice – Kędzierzynka oraz Dobczyce – Bieńkowice – Dobczyce.

Umowa dla linii Bieńkowice – Brzączowice – Kędzierzynka obejmuje wykonywanie 3 kursów dziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) oraz jednego kursu w każdą sobotę. Koszt dopłaty dla tej linii to kwota 129 878,40 zł, w tym koszt poniesiony przez Gminę Dobczyce to kwota 12 518,40 zł.

Umowa dla linii Dobczyce – Bieńkowice – Dobczyce obejmuje wykonywanie 6 kursów dziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) oraz dwóch kursów w każdą sobotę. Koszt dopłaty dla tej linii to kwota 86 064,00 zł, w tym koszt poniesiony przez Gminę Dobczyce to kwota 7 824,00 zł.

Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 195 600,00 zł, przy całkowitym koszcie zadania wynoszącym 215 942,40 zł. Jego realizacja pozwoli na poprawę komunikacji w obrębie gminy Dobczyce, szczególnie skomunikowanie sołectw z miastem Dobczyce.


Bieńkowice - Brzączowice - Kędzierzynka

Odjazdy busa z Bieńkowic: (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt): 7:15, 8:55, 12:50, w sobotę o 7:15.

Odjazdy busa z Kędzierzynki (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt): 10:10, 13:35, 16:15, w sobotę o 10:10.

Dobczyce - Bieńkowice - Dobczyce

Odjazdy busa z Dobczyc (poniedziałek - piątek, z wyłączniem świąt): 4:35, 5:50, 7:15, 10:20, 13:00, 15:35

Odjazdy busa z Dobczyc (sobota): 5:35, 12:10

Odjazdy busa z Bieńkowic (poniedziałek - piątek, z wyłączniem świąt): 6:35, 7:35, 9:35, 12:20, 15:10, 17:45

Odjazdy busa z Bieńkowic (sobota) 7:20, 14:30