Dobczyckie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast

24 kwietnia (wtorek) 2012 roku o godz. 18 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta (na parterze) – Dobczyce, Rynek 26 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

W programie:

  1. Otwarcie  i wybór Przewodniczącego Zebrania
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Sprawdzenie listy członków DSPM oraz stwierdzenie ważności obrad
  4. Sprawozdanie  z działalności DSPM za rok 2011, a w tym:
  • sprawozdanie Zarządu
  • opinia Komisji Rewizyjnej

5. Przyjęcie sprawozdania Zarządu

6. Informacja nt wizyty grupy  z Versmold w dniach 7-10 czerwca 2012 oraz przydział zadań do realizacji w ramach DSPM

7. Przyjęcie  ramowego planu działania na rok 2012

8. Wolne wnioski

9. Zakończenie obrad