Dobczycki skansen w nowej odsłonie

skansenovaProjekt SKANSENOVA to projekt, dzięki któremu gmina Dobczyce, przy współpracy z dobczyckim oddziałem PTTK,  pozyskała prawie 700 tys. zł (co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu) m.in. na prace konserwatorskie oraz zabezpieczające przed kradzieżą i zniszczeniem, zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej oraz modernizację wystawy stałej skansenu.

Właśnie ruszył pierwszy etap prac, wykonywany przez Firmę Ogólnobudowlana „Motylex”, który obejmuje prace konserwatorskie i restauratorskie przy czterech obiektach zabytkowych skansenu oraz remont obiektów przeznaczonych na magazyny studyjne.

Zadanie realizowane jest w ramach programu „SKANSENOVA  - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”.

Prace budowlane związane z pierwszym etapem to koszt 548 580,00 zł brutto, w tym:

– dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 379 100,00 zł
– z budżetu gminy – 169 480 zł.

Galeria: 

skansenova
skansenova
skansenova