Do końca maja można składać wnioski o Nagrodę Burmistrza w dziedzinie kultury

Nagroda Burmistrza w dziedzinie kultury

Do 31 maja 2022 r. można składać wnioski o nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, która ustanowiona została w celu inspirowania działalności kulturalnej i promowania osiągnięć w sferze kultury. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:

  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Dobczycach
  • instytucje kultury
  • szkoły
  • stowarzyszenia i związki twórcze
  • inne podmioty, których statutowa działalność obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki.

Wniosek o Nagrodę dostępny jest w załączniku, wraz z wnioskiem prosimy składać również podpisaną przez osobę, na którą składany jest wniosek - klauzulę informacyjną.

Tryb składania wniosków i zasady przyznawania Nagród reguluje Uchwała nr XI/82/11 z dnia 13 lipca 2011 r. (w załączniku)