Dla turystów

Aktualności

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia zmian części tekstowych 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Dobczyce

Informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmian części tekstowych 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Dobczyce

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmian części tekstowych 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Dobczyce. Przedmiotem prac planistycznych są wyłącznie zmiany tekstów planów i nie obejmują one zmiany przeznaczenia terenów.

Gmina pozyskała środki w ramach projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS".

nawierzchnia boiska kornatka

Nawierzchnia na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Kornatce zostanie wymieniona na nawierzchnię poliuretanową. Gmina pozyskała fundusze z Województwa Małopolskiego w kwocie 96.930,00 zł, dzięki którym zostanie wymieniona nawierzchnia na wytrzymalszą,

Strony