Stawki podatkowe

Poniżej przedstawiamy Państwu stawki podatkowe od nieruchomości i środków transportu, obowiązujące w Gminie i Mieście Dobczyce od 2016 roku:

 

 

 

 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości /DZ. URZ. WOJ. 2015.7420/

Uchwała Nr XV/90/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Zwolnienia od podatku od nieruchomości /DZ. URZ. WOJ. 2015.7421/

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Wysokość stawek podatku od środków transportowych /DZ. URZ. WOJ. 2015.7969/

Uchwała Nr XV/92/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego /DZ. URZ. WOJ. 2015.7970/

 

Wzory formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała Nr XV/93/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

1) I-1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych( budynkach, budowlach, gruntach i lasach)
2) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
3) DR-1 Deklaracja na podatek rolny
4) DL-1 Deklaracja na podatek leśny
5) ZN-1/A Załącznik do deklaracji/informacji na podatek od nieruchomości dane dotyczące przedmiotów opodatkowania
6) ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości