Budowa kolektora K2, budowa przepustu na rowie „C” w ramach odwodnienia Zarabia

Rodzaj dofinansowania: 

  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Okres finansowania: 

  • 2021-2027

Stan realizacji: 

w trakcie realizacji
Budowa kolektora K2, budowa przepustu na rowie „C” w ramach odwodnienia Zarabia

W dniu 16.08.2021 r została podpisana umowa na "Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce-Zarabie” cześć zamówienia nr 5 - Zadanie 5 pn.: „Budowa kolektora K2, budowa przepustu na rowie „C” z wykonawcą robót Firmą Handlowo-Usługową INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów.

Kwota umowy 1 414 500,00 zł brutto.

Całość zadania jest finansowana w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Termin realizacji umowy wynosi 12 miesięcy od podpisania umowy.

Zakres prac:

  • budowa kolektora do grawitacyjnego odpływu wód powierzchniowych (początek przy DW 967 ul. Zarabie z wylotem wód opadowych do rowu odwadniającego w Parku Miejskim z ujściem do rzeki Raby)
  • budowa przepustu na rowie „C” w ciągu ścieżki pieszej wzdłuż rz. Raby.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Budowa kolektora K2, budowa przepustu na rowie „C” w ramach odwodnienia Zarabia
Budowa kolektora K2, budowa przepustu na rowie „C” w ramach odwodnienia Zarabia