Projekt SKANSENOVA

Rodzaj dofinansowania: 

  • POIiŚ

Okres finansowania: 

  • 2014-2020

Stan realizacji: 

zakończone inwestycje

Rok zakończenia inwestycji: 

2019
skansenova

Projekt SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu (etap I)

Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana "Motylex".

 

Projekt SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu (etap I)

Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana "Motylex".

 

Trwa pierwszy etap prac, wykonywany przez Firmę Ogólnobudowlana „Motylex”, który obejmuje prace konserwatorskie i restauratorskie przy czterech obiektach zabytkowych skansenu oraz remont obiektów przeznaczonych na magazyny studyjne.

Prace realizowane są w ramach projektu SKANSENOVA, dzięki któremu gmina Dobczyce, przy współpracy z dobczyckim oddziałem PTTK,  pozyskała prawie 700 tys. zł (co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu) m.in. na prace konserwatorskie oraz zabezpieczające przed kradzieżą i zniszczeniem, zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej oraz modernizację wystawy stałej skansenu.

Prace budowlane związane z pierwszym etapem to koszt 548 580,00 zł brutto, w tym:

– dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 379 100,00 zł
– z budżetu gminy – 169 480 zł.

 

13.10.2017 Podpisano umowę na wykonanie instlacji elektrycznych w dobczyckim skansenie

Gmina Dobczyce 13 października 2017 r. podpisała umowę z Zakładem Usługowo-Produkcyjnym ELSTOP z Nowego Sącza na wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach skansenu.

Drugi etap inwestycji to koszt 104 673,00 zł brutto, w tym:

– dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 72 335,00 zł

– z budżetu gminy – 32 338,00 zł

 

24.07.2018 podpisano umowę z Zuzanną Motaska na  wykonanie zadania:

  • konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów w Skansenie w Dobczycach,
  • modernizacja wystawy stałej w Skansenie w Dobczycach,

są to ostatnie prace do zrealizowania w ramach projektu Skansenova.

Koszt: 488 925,00 zł.

Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA
Realizacja prac w ramach projektu SKANSENOVA