Realizacja zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Rodzaj dofinansowania: 

  • Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

Stan realizacji: 

w trakcie realizacji

Gmina Dobczyce realizuje projekt w ramach, którego dofinansowane zostały 2 linie komunikacyjne o łącznej długości 64 km. Projekt realizowany jest przy dofinansowaniu z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 193 920,00 zł.

Projekt obejmuje dofinansowanie transportu publicznego dla linii komunikacyjnych: Bieńkowice - Brzączowice - Kędzierzynka oraz Dobczyce - Bieńkowice - Dobczyce.

Celem projektu jest poprawa komunikacji w obrębie gminy Dobczyce, szczególnie skomunikowanie sołectw gminy z miastem Dobczyce.

Całkowity koszt: 214 604,80 zł