European City Facility

w trakcie realizacji

Program rozwoju zielonych inwestycji wokół Dobczyc otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF).