Dla mieszkańców

Aktualności

Elżbieta Dąbrowska pozostaje Dyrektorem Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobczycach

od lewej: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzata Jakubowska, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Edyta Podmokły, Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobczycach Elżbieta Dąbrowska, Burmistrz Gminy i Miasta Dobzyce Tomasz Suś

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś złożył na ręce Pani Elżbiety Dąbrowskiej przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobczycach na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r. Gratulacje dla Pani Dyrektor złożyły Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzata Jakubowska oraz Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Edyta Podmokły.

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Młodzi strażacy, zdrowo, sportowo, bezalkoholowo 2021”, złożona przez OSP Dobczyce

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Młodzi strażacy, zdrowo, sportowo, bezalkoholowo 2021”, złożona przez OSP Dobczyce

W dniu 03.08.2021 roku do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą  „Młodzi strażacy, zdrowo, sportowo, bezalkoholowo 2021”, złożona przez OSP Dobczyce. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,

Bezpłatne badania stawów biodrowych u niemowląt zamieszkujących powiat myślenicki

Bezpłatne badania stawów biodrowych u niemowląt zamieszkujących powiat myślenicki

W ramach projektu Zdrowa Rodzina Powiat Myślenicki finansuje badania stawów biodrowych u niemowląt w wieku od 4 tygodnia do 4 miesiąca życia, zamieszkujących powiat myślenicki. Realizatorem badań jest SPZOZ w Myślenicach. Warunkiem kwalifikacji jest również  kryterium wizyty pierwszorazowej (nie może to być kolejna wizyta). Badania prowadzone są w ramach profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych. Więcej informacji w załącznikach.

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Bezpieczne wakacje w Dziekanowicach - zdrowo - sportowo - bezalkoholowo” złożona przez LKS Dziecanovia

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Bezpieczne wakacje w Dziekanowicach - zdrowo - sportowo - bezalkoholowo” złożona przez LKS Dziecanovia

W dniu 28.07.2021 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Bezpieczne wakacje w Dziekanowicach - zdrowo - sportowo - bezalkoholowo”, złożona przez LKS Dziecanovia, Dziekanowice 102, 32-410 Dobczyce.

Strony