UKS "Elektron"

Przedstawiciel władz organizacji: 

Piotr Godula - Prezes
Katarzyna Suś - Sekretarz

Zakres działalności: 

UKS ELEKTRON działa na podstawie wpisu do rejestru stowarzyczeń kultury fizyczne i ich związków Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, Starostwa Powiatowego w Myślenicach pod numerem 32/2009.

Do zakresu działalności należy:

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, uczestniczenie w imprezach sportowych.

Adres: 

32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20A