Dla mieszkańców

Aktualności

Gmina Dobczyce pozyskała dofinansowanie na montaż kolektorów słonecznych, fotowoltaiki oraz pomp ciepła

fotowoltaika - fot. pixabayStarania Gminy Dobczyce o dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), podjęte wspólnie z LGD Turystyczna Podkowa i gminami w niej zrzeszonymi zakończyły się sukcesem. W sierpniu 2018 r. zapadła decyzja o przyznaniu projektowi dofinansowania w łącznej kwocie ponad 12 mln złotych.

Wyjątkowe wyróżnienie podczas historycznego wydarzenia

Wręczenie tytułu Honorowego Ambasadora Gminy i Miasta DobczyceUroczystości związane z jubileuszem 770-lecia istnienia miasta Sarisske Michalany na Słowacji były okazją do wręczenia Stefanowi Liptakowi wyróżnienia pn.: „Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce”. Nadanie tego tytułu, przyznawanego za wybitne osiągnięcia mające znaczenie dla rozwoju Gminy Dobczyce, ogłosił wśród obecnych na uroczystości mieszkańców miasta Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Paweł Machnicki.

Rolniku, zaproś do zbierania

ulotka reklamowa

W tym roku brakuje pracowników do zbioru, ceny w skupie są niskie i jest obawa, że dużo owoców, warzyw zgnije na polu. Aby do tego nie doszło rolnicy mogą skorzystać z pomysłu popularnego w innych krajach. Wystarczy zaprosić osoby, aby dla siebie pozbierały i zapłaciły za owoce, warzywa od razu rolnikowi na polu. Taką możliwość daje bezpłatny portal MyZbieramy.pl

Strony