Dla mieszkańców

Aktualności

ARiMR rozpoczął rejestrację Kół Gospodyń Wiejskich

KGW - gmina Dobczyce

Sejm przyjął ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Nowe prawo przewiduje, że KGW będą miały osobowość prawną, będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje, przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Majątek KGW będzie mógł powstawać także ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej czy z dochodów z majątku koła. 

Modernizacja dróg w Brzezowej

modernizacja drogi w Brzezowej

W Brzezowej zmodernizowana została droga odbiegająca od drogi powiatowej w kierunku zalewu. Do tej pory szutrowa nawierzchnia zastąpiona została na odcinku prawie 300 m nawierzchnią asfaltową. Wykonane zostało odwodnienie, a rów umocniono. Modernizowana jest również droga gminna za starą szkołą w Brzezowej.

Nowy samochód dla OSP Kornatka

W sobotę, 1 grudnia 2018 r., popołudniu druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kornatce powitali w swojej jednostce nowy pojazd. Lekki samochód ratownictwa technicznego zastąpił wysłużonego Mercedesa. Dziś samochód stacjonował przez chwilę pod dobczycką strażnicą, gdzie nowy nabytek obejrzał burmistrz Tomasz Suś.

Strony