Ankieta na temat dostępności napojów alkoholowych w Gminie Dobczyce

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy i Miasta Dobczyce,

zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat dostępności napojów alkoholowych w naszej gminie.
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje możliwość ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży alkoholu w sklepach między godziną 22:00 a 6:00 i wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania w miejscach publicznych napojów alkoholowych, jeśli nie będzie to zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego. Bardzo prosimy o Państwa opinię:

Jeśli zaznaczysz TAK, wypełnij również następne pytanie.