BURMISTRZ PAWEŁ MACHNICKI O STRATEGII ROZWOJU GMINY I NOWYCH ZADANIACH W BUDŻECIE NA 2016 ROK

Na początku czerwca Rada Miejska w Dobczycach uchwaliła Strategię Rozwoju Gminy Dobczyce na lata 2016-2022. W strategii przewidywane są między innymi przedsięwzięcia z zakresu rekreacji i rozwoju turystyki, takie jak:
- zwiększenie atrakcyjności wzgórza Starego Miasta,
- utworzenie tras turystycznych wokół Zatoki Zakliczyńskiej,
- zagospodarowanie tras turystycznych w otoczeniu zbiornika dobczyckiego,
- utworzenie punktu turystycznego przy moście,
- trasa wzdłuż rowu Jagiellońskiego z parkingiem przy RCOS,
- Park Miejski,
- Skansenova.
Zachęcam do zapoznania się ze Strategią oraz zgłaszania uwag. Dokument jest dostępny na stronie: UGiM Dobczyce - http://www.dobczyce.pl/dla-mie…/strategia-rozwoju-gminy.html
Pozdrawiam
Paweł Machnicki