Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Datasortuj malejąco Nr
Uchwała Nr XV/109/2011 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2011 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce 2011-10-26 109
Uchwała nr XX/141/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18.01.2012 r. w sperawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce 2012-01-18 141
Uchwała Nr XX/143/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce . 2012-01-18 143
Uchwała Nr XX/144/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 882, stanowiącej własność 2012-01-18 144
UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2012 2012-01-18 142
Uchwała Nr XXI/147/12 rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 1359/3, stanowiącej własnoś 2012-02-03 147
Uchwała Nr XXI/146/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Dobczycach na 2012 rok. 2012-02-03 146
Uchwała Nr XXI/145/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/108/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26.10.2011 r. 2012-02-03 145
Uchwała Nr XXII/162/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Rudnik. 2012-02-28 162
Uchwała Nr XXII/163/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Sieraków. 2012-02-28 163
Uchwała Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Skrzynka. 2012-02-28 164
Uchwała Nr XXII/165/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Stadniki. 2012-02-28 165
Uchwała Nr XXII/149/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Brzezowa 2012-02-28 149
Uchwała Nr XXII/150/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - miasto Dobczyce. 2012-02-28 150
Uchwała Nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Stojowice. 2012-02-28 166
Uchwała Nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce - miasto Dobczyce 2012-02-28 151
Uchwała Nr XXII/168/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach. 2012-02-28 168
Uchwała Nr XXII/152/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Dziekanowice. 2012-02-28 152
Uchwała Nr XXII/169/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Myślenickiego. 2012-02-28 169
Uchwała Nr XXII/153/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Bieńkowice. 2012-02-28 153

Strony