Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Datasortuj malejąco Nr
Uchwała nr XX/141/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18.01.2012 r. w sperawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce 2012-01-18 141
Uchwała Nr XX/143/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce . 2012-01-18 143
Uchwała Nr XX/144/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 882, stanowiącej własność 2012-01-18 144
UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2012 2012-01-18 142
Uchwała Nr XXI/145/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/108/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26.10.2011 r. 2012-02-03 145
Uchwała Nr XXI/147/12 rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 1359/3, stanowiącej własnoś 2012-02-03 147
Uchwała Nr XXI/146/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Dobczycach na 2012 rok. 2012-02-03 146
Uchwała Nr XXII/157/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Dziekanowice. 2012-02-28 157
Uchwała Nr XXII/171/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/293/04 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2004 r. dot. ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Dobczyce miejsc sprzedaży i 2012-02-28 171
Uchwała Nr XXII/158/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Kędzierzynka. 2012-02-28 158
Uchwała nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Dobczyce z zakresu wspierania rodzin 2012-02-28 172
Uchwała Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Kornatka. 2012-02-28 159
Uchwała Nr XXII/160/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Niezdów. 2012-02-28 160
Uchwała Nr XXII/161/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Nowa Wieś. 2012-02-28 161
Uchwała Nr XXII/162/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Rudnik. 2012-02-28 162
Uchwała Nr XXII/163/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Sieraków. 2012-02-28 163
Uchwała Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Skrzynka. 2012-02-28 164
Uchwała Nr XXII/149/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Brzezowa 2012-02-28 149
Uchwała Nr XXII/165/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - sołectwo Stadniki. 2012-02-28 165
Uchwała Nr XXII/150/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce - miasto Dobczyce. 2012-02-28 150

Strony