Statut Gminy i Miasta Dobczyce

 

Statut Gminy i Miasta Dobczyce został przyjęty przez Radę Miejską w Dobczycach uchwałą Nr XXVI/168/16 z dnia 7 września 2016 r.

Treść uchwały wraz ze statutem znajduje się w załączniku.