OGŁOSZENIE O PRZETARGU CZĘŚĆ IV: ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE w ramach projektu SKANSENOVA

Wynik: 

Data wyniku: 

2017-10-05 15:00

Podlega Ustawie: 

  • Tak

Kadencja: 

  • 2014-2018

Data zamówienia: 

2017-09-11

Przedmiot zamówienia: 

  • Roboty budowlane

Tryb zamówienia: 

  • Przetargi nieograniczone

Powiat: 

myślenicki

Gmina: 

Dobczyce

Miejscowość: 

Dobczyce

Osoba uprawniona do kontaktu : 

Leszek Piwowarczyk
 

Ogłoszenie o zamówieniu: 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU CZĘŚĆ IV: ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE  w ramach projektu SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 i dostępne jest na stronie Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów pod adresem http://www.muzeum.gorlice.pl/o-muzeum/przetargi/1372-ogloszenie-o-przetargu-skansenova-czesc-iv-elektroniczne-systemy-zabezpieczenia-i-instalacje-elektryczne

Kryteria wyboru ofert: 

cena 60%

gwarancja i rękojmia 40%

Miejsce składania ofert: 

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów ul. Wróblewskiego 10A 38-300 Gorlice

Data składania ofert: 

wtorek, Wrzesień 26, 2017 - 10:00

Miejsce otwarcia ofert: 

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów ul. Wróblewskiego 10A 38-300 Gorlice

Autor opracowania: 

Andrzej Suwała

Data opracowania: 

2017-09-11

E-mail: 

ugim@dobczyce.pl