Ogłoszenie

Data wyniku: 

2019-07-30

Data: 

2019-07-30

Oferta realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jako alternatywne zachowanie wobec uzależnień. Teren organizacji imprezy: remiza OSP w Brzączowicach.

Data opracowania: 

2019-07-30

Autor opracowania: 

Zofia Kozielska