Oferta realizacji zadania - Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2019 roku, w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobczyce

Data wyniku: 

2019-07-08

Data: 

2019-07-08

Data opracowania: 

2019-07-08

Autor opracowania: 

Zofia Kozielska