Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobczyce do szkół na terenie Gminy Myślenice w okresie od 02.09.2019 do 26.06.2020 r.

Data wyniku: 

2019-08-05

Data: 

2019-08-05

grafika - dowóz osób niepełnosprawnychPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportowej polegającej na dowozie do 14 uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym (w tym co najmniej jedno dziecko na wózku inwalidzkim) oraz jednym opiekunem z terenu Gminy Dobczyce do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach lub innej Placówki Oświatowej na terenie Miasta Myślenice, w dni nauki szkolnej. Usługa ma być realizowana w okresie od 2 września 2019 do 26 czerwca 2020 r. (zamawiający przyjął 188 dni).

Data opracowania: 

2019-08-05

Autor opracowania: 

Paweł Stoch