Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Lokal użytkowy do wynajęcia w Dobczycach przy ul. Rynek 22A pod działalność handlową lub usługową, o pow. 40,95 m kw.

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

czw., 2013-10-10

Lokal użytkowy do wynajęcia w Dobczycach przy ul. Rynek 22A pod działalność handlową lub usługową, o pow. 40,95 m kw. wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Przeznaczam do wynajmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieokreślony. Otwarcie przetargu odbędzie się 21.10.2013 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26, w Sali Konferencyjnej – parter, o godzinie 1100. Cena wywoławcza 27,00 zł/m2 + 23% VAT za miesiąc najmu. W cenę wliczone są koszty eksploatacyjne związane z centralnym ogrzewaniem. Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie do 15-tego dnia każdego miesiąca z góry. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium wysokości 150,00 zł gotówką, w kasie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26 do dnia 21.10.2013 r. do godziny 1000. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,50 zł za 1 m2. Przetarg będzie ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Bliższych informacji udziela: Kazimiera Polonek – Referat Gospodarki Komunalnej tel. 12 37-21-761, pok. 201. Lokal można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 1000 - 1300.

 

 

 

Data opracowania: 

czw., 2013-10-10

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek