Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do wydzierżawienia

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

wt., 2018-05-29

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2020  roku, z przeznaczeniem pod uprawę rolną, nieruchomość położoną w Stadnikach, oznaczoną działką nr 353/1 o powierzchni 0.3300 i działką nr 374/15 o powierzchni 0.6911 ha, dla  której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00018767/1.

Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 204,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

wt., 2018-05-29

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika