Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do wydzierżawienia

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

czw., 2017-10-05

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
mapa lokalizacji przedmiotu dzierżawyprzeznacza do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 31.12.2021 roku, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, część nieruchomości położonych w Dobczycach, oznaczonych działkami nr : 1358/2, 1359/3 o łącznej powierzchni 0.0295 ha, dla których Sąd  Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgi wieczyste nr :  KR2Y/00023121/9, KR2Y/00017756/4.

Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 35,40 złotych brutto.

Czynsz dzierżawny będzie uiszczany z góry do dnia 31 marca każdego roku.

Pozostałe warunki dzierżawy nieruchomości zostaną szczegółowo określone w umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

czw., 2017-10-05

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika