Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

pon., 2017-07-10

B U R M I S T R Z   G M I N Y  i   M I A S T A    D O B C Z Y C E
przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2022  roku, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr 269/1 o powierzchni 0.0327 ha, dla  której Sąd Rejonowy
w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4.

Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 42,00 złotych brutto.

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

pon., 2017-07-10

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz