Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Otwarte konkursy ofert

Nazwa konkursu/ofertysortuj malejąco Data
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej w 2020 roku. 2020-03-16
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-01-07
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. 2013-02-06
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 r. 2012-02-15
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2015 r. 2014-12-30
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i tradycji w 2013 r. 2013-03-19
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2015 r. 2014-12-30
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań z zakresu edukacji oświaty i wychowanie 2012-02-15
Ogłoszenie wyników otwrtego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2020-03-16
Otwarty Konkurs Ofert 2012-01-17
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu 2016-12-01
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu 2019-11-29
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu 2018-11-28
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu 2018-07-16
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu 2017-12-06
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu 2020-11-24
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREWu oraz wynik konkursu 2017-01-05
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Dobczyce wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla 12 uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” 2017-06-09
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Dobczyce wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla uczestników projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce 2020-11-26
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2017-02-06

Strony