Otwarte konkursy ofert

Nazwa konkursu/ofertysortuj malejąco Data
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2014 r. 2013-12-24
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2020-02-05
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2020-02-05
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. 2013-12-24
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki uzależnień oraz tworzenia alternatyw dla spędzania wolnego czasu wobec zagrożeń uzależnień 2013-04-25
Konkurs ofert na operatora mikrodotacji w ramach regrantingu na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu 2017-03-09
Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020. 2020-02-13
Ochrona pszczoły miodnej na terenie Gminy i Miasta Dobczyce 2018-05-22
Oferta "Ochrona pszczoły miodnej na terenie Gminy i Miasta Dobczyce" 2016-07-22
Oferta "Ochrona pszczoły miodnej na terenie Gminy i Miasta Dobczyce" 2017-08-25
Oferta "Od zapomnienia ocalamy - używki wyrzucamy" 2016-11-10
Oferta "Zajęcia sportowe połączone z profilaktyką uzależnień" 2015-06-19
Oferta Dobczyckiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 2012-04-25
Oferta HUFCA ZHP MYŚLENICE - WAKACJE 2014 2014-07-09
Oferta Klubu Sportowego RABA Dobczyce 2014-11-17
Oferta KS "FENIKS" Dobczyce 2012-08-14
Oferta KS Raba 2012-06-28
Oferta LKS "DZIECANOVIA" 2012-08-14
Oferta LKS Dziekanovia 2012-05-25
Oferta Ludowego Klubu Sportowego "Dziekanovia" 2014-07-11

Strony