Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Otwarte konkursy ofert

Nazwa konkursu/oferty Datasortuj malejąco
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w 2012 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 2012-01-16
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 r. 2012-01-17
Otwarty Konkurs Ofert 2012-01-17
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert 2012-02-14
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 r. 2012-02-15
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań z zakresu edukacji oświaty i wychowanie 2012-02-15
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje pozarządowe 2012-02-29
Oferta na realizacje zadania publicznego 2012-03-16
Oferta UKS Dobczyce na wykonanie zadania publicznego 2012-04-10
Oferta Dobczyckiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 2012-04-25
Oferta LKS Dziekanovia 2012-05-25
Oferta ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Myślenice 2012-06-05
Oferta Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach - "Wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z elementami profilaktyki uzależnień" 2012-06-14
Oferta KS Raba 2012-06-28
Oferta Stowarzyszenie Integracji Rodziny WIĘŹ 2012-07-20
Oferta Urzędu Gminy i MIasta Dobczyce na „Wspieranie osób w podeszłym wieku poprzez integrację z młodzieżą i dziećmi w ramach ośrodka wsparcia – klubu samopomocy na terenie Gminy i Miasta Dobczyce” 2012-08-06
Oferta LKS "DZIECANOVIA" 2012-08-14
Oferta KS "FENIKS" Dobczyce 2012-08-14
Oferta OSP Dziekanowice na zadanie pn. "Organizacja czasu wolnego dla młodzieży w ramach programu profilaktyki uzależnień" 2012-09-26
Oferta UKS Płomień Brzączowice 2012-10-05

Strony