15 listopada upływa termin zapłaty zobowiązań podatkowych

Upływa termin zapłaty zobowiązań podatkowych

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce uprzejmie przypomina o zbliżającym się terminie płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

Termin zapłaty zobowiązań podatkowych upływa 15 listopada 2019r.

Wszystkie powyższe zobowiązania można wpłacać :

  • gotówką: w banku, na poczcie,  u sołtysa (do dnia terminu płatności)
  • gotówką, kartą: w kasie w tut. Urzędu (pon. 7.30-15.00, wt.-czw. 7.30-14.30, pt. 7.30-13.00)
  • przelewem: rachunek bankowy nr 50 8602 0000 0000 0000 0752 0002

WAŻNE!
Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia, które wynoszą  11,60 zł.