Dla mieszkańców

Aktualności

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

ogłoszenie o naborzeZapraszamy przedsiębiorców z gminy Dobczyce, którzy zgłosili swoje projekty do Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego i zostali ujęci w tabeli „Inwestycje przedsiębiorców” do zapoznania się z informacją o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6. Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

SOŁTYS I RADA SOŁECKA NIEZDOWA POZOSTANIE NA SWOICH STANOWISKACH. TAK ZDECYDOWALI MIESZKAŃCY

Zebranie wiejskie 23.11.2016 fot. Dobczycki Portal InformacyjnyWiększość mieszkańców Niezdowa opowiedziała się za obecnie urzędującym Sołtysem i Radą Sołecką miejscowości Niezdów. Zebranie, któremu przewodniczył Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Paweł Machnicki miało miejsce 23 listopada 2016 o godz. 18:00 w RCOS i dotyczyło odwołania sołtysa i Rady Sołeckiej. Na zebranie przybyło 51 mieszkańców.

GMINA DOBCZYCE WŚRÓD LIDERÓW W MAŁOPOLSCE!

Gmina Dobczyce znalazła się wśród 20 najlepszych gmin Rankingu Gmin Małopolski 2016, zorganizowanego przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie przy współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Dobczyce zajęły 17 miejsce na ponad 170 gmin Małopolski, a w kategorii gmin miejsko-wiejskich wysokie 5 miejsce (na 47 gmin). Jest to bardzo dobry wynik, patrząc choćby na to, że wśród wyprzedzających nas miast najlepszej „dwudziestki”, aż połowa to siedziby powiatów.

Strony