Dla mieszkańców

Aktualności

Do poniedziałku (8 lutego br.) można zgłaszać uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 17.12.2015 r. do 22.01.2016 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce obejmującego obszar miasta w jego granicach administracyjnych z wyłączeniem obszarów D1, D3 i D4 wskazanych w Uchwale Nr LI/370/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

„Biblioteka! – super sprawa. Książka – wiedza i zabawa”

Grupa „Krasnale” z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach będąca uczestnikami projektu autorstwa Jadwigi Daniek-Salawy pod takim właśnie tytułem, ma za sobą kolejne spotkanie biblioteczne i realizację następnych celów projektowych. W środę 3 lutego dzieci wysłuchały kolejnej legendy Ewy Stadtmiiller pt. „Jezioro święte”. Tym razem lektorem była pani Iwona Kania.

SZKODY ŁOWIECKIE - SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW 4 LUTEGO

4 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Myślenicach odbędzie się szkolenie zorganizowane przez Małopolską Izbę Rolniczą dotyczące problemów związanych ze szkodami łowieckimi, wyrządzonymi przez dzikie zwierzęta w uprawach lub płodach rolnych

Szkolenie skierowane jest do rolników, zainteresowanych tą problematyką.

Serdecznie zapraszamy!

 

Strony