Dla mieszkańców

Aktualności

Znamy nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dobczycach

nowy zarząd

Na zjeździe delegatów gminnych jednostek straży pożarnych, który odbył się 21 maja 2016 r. w Dobczycach został wybrany nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dobczycach. Nowym Prezesem Zarządu został Marcin Adamski, wiceprezesami Aleksander Marciniak i Marek Antusiak. Funkcję komendanta gminnego pełni Kazimierz Płatek. Jego zastępcą jest Mariusz Masełko.

PLAN ROZWOJU ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO

Gmina Dobczyce wspólnie z Gminami Myślenice i Siepraw przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zaplanowano środki na dofinansowanie projektów dotyczących zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego otoczenia zbiorników wodnych. Środki te mogą zostać wykorzystane zarówno przez Gminy jak i przedsiębiorców funkcjonujących w otoczeniu zbiorników, w tym Dobczyckiego. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest uwzględnienie planowanego przedsięwzięcia w Planie Rozwoju Zbiornika Wodnego.

FESTIWAL MŁODYCH W DOBCZYCACH

27 lipca Komitet Organizacyjny i Gmina Dobczyce zapraszaja na Festiwal Młodych, który rozpocznie się o godz. 14:00 spacerem na Wzgórze Zamkowe, gdzie wystawiać się będą twórcy ludowi, a panie z Kół Gospodyń Wiejskich będą czestować regionalnymi przysmakami. O godz. 16:00 na scenie przu ul. Podgórskiej rozpoczną się koncerty, wspólne śpiewanie, modlitwa i tańce integracyjne. Gwiazdą wieczoru będzie niemiecki zespół Band Büdesheim.

MONITORING LASÓW

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020 będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. Zebrane wyniki mają posłużyć do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski.

Strony